POLEAS OSCILANTE

Polea con placas oscilantes. Diámetro de cuerda máximo 13 mm. Roldana de teflón